• Lyshøjskolen
  • Lyshøjallé 1, 6000 Kolding
  • 79797960
  • lyshoejskolen@kolding.dk
  • 5798005331407
Billedet på sidehoved

Skolens hverdag bygger på demokrati og samarbejde. Udgangspunktet er respekt, trivsel, tillid og tolerance for det enkelte menneske.

Der lægges stor vægt på et skole/hjemsamarbejde hvor elever, hjem og skolens ansatte samarbejder med gensidig respekt for hinandens kompetencer. 

Skolen vægter såvel de kreative som de boglige kundskaber, og der tages hensyn til den enkelte elevs læringsmål. Der stilles krav til elevernes arbejdsindsats, engage­ment, ansvarlighed og disciplin. Gennem stimulering af den naturlige nysgerrighed og den kritiske sans, motiverer skolen eleverne til selvstændig tænkning og etisk/moralsk stillingtagen.

 

Skolen ønsker en central plads i lokalsamfundet. Åbenhed, information, dialog og samarbejde præger samspillet med det omgivende samfund. Skolen har bl.a et tæt samarbejde med kunstmuseet Trapholt.

Gennem aktiviteter styrkes den fælles identitet på tværs af skolens årgange.