Skoleporten version 4.8.0.4� Skolesoft og UNI-C 2001-07
 
 
Lyshøjskolens værdigrundlag
 
 Det er Lyshøjskolens værdigrundlag:
 
at være et læringsrum for eleverne og en arbejdsplads for personalet,hvor sociale relationer er præget af gensidig respekt, tillid, tolerance og en positiv omgangstone.
 
at alle bidrager og tager ansvar for udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer.
 
at alle på skolen oplever trivsel og er en del af det sociale fællesskab.
 
                
Dette udmøntes gennem følgende handleplaner for eleverne:
 
Dette udmøntes gennem følgende for skolens personale: