Skolens kontor

 

  Skolens ledelse og kontor

Lyshøjskolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder, 2 afdelingsledere samt SFO-leder, som hver har et pædagogisk ansvarsområde. I administrationen på Lyshøjskolen er der ansat en skolesekretær på fuld tid og en sekretær på 20 timer samt en sekretær på LyshøjNord. Lyshøjskolens ansatte med ledelsesbeføjelser (skoleledelse, SFO-ledelse og teknisk serviceleder) mødes en gang hver 14. dag, hvor aktiviteter koordineres og generel informationsudveksling finder sted.

Lyshøjskolens ledelse kan dagligt kontaktes i tidsrummet 08.00 - 15.00. Administrationen findes via skolens hovedindgang på enten Lyshøjskolen eller LyshøjNord.

  

 

 

 Skoleleder: Anders Svendsen

 

 

 

 Viceskoleleder: Annette Hartøft

Ansvar: 4. - 6.klasse (mellemtrin)

 

 

Afdelingsleder: Trine Alting Højfeldt

Ansvar: 0. - 3. klasse (indskoling)

 

 

Afdelingsleder: Lisbeth Askjær-Hansen

Ansvar: 7. - 9. klasse (udskoling)

 

 

SFO-leder: Jane Christensen Koch

SFO - afdelingsleder: Pia Orloff Schmidt

SFO - afdelingsleder: Lotte Vahlkvist

 

 

 Lyshøjskolen

Tlf.: 79797960 / 79797769(LyshøjNord)

E-Mail:
lyshoejskolen@kolding.dk